Sverre Malling

Press

KUNST - "Snike Seg ut i Skyggelandet"

2016

KUNST - "Snike Seg ut i Skyggelandet"

" - Jeg tror det er veldig sunt for en kunstner å innse at man har forbindelser med noe utenfor en selv. At man har slektskap med andre. Det kan være en måte å løfte seg ut av ensomhet og tilhørighetsproblemer. Samtidig er det fruktbart å la sitt eget prosjekt inngå i nye sam- menhenger slik at man aldri kan bli klok på dets egentlige endemål. Forhåpentligvis vil det føre med seg en rest av noe uforutsett – det tiloversblivende, som man selv ikke råder over, og som fortsetter å virke lenge et- ter at arbeidet er over."

KUNST - "Snike Seg ut i Skyggelandet" (pdf)
Aftenposten - "Den fremmed moskusen"

2016

Aftenposten - "Den fremmed moskusen"

«Men moskusen er truet og har store vanskeligheter med å tilpasse seg et naturområde med stadig høyere grad av menneskelig aktivitet. Moskusens standhaftighet går ut på å forbli den samme, i sterk kontrast til vår rastløse samtidskultur hvor det er påkrevet å være nytenkende, fleksible og grenseoverskridende»

http://www.aftenposten.no/kultur/Den-fremmede...
Begge beina i gjørma

2016

Begge beina i gjørma

Norwegian folk-psychedelic progrock band Tusmørke uses my drawing "Arrangement (Toad)" on their newest album cover. Needless to say, I am a huge fan. Don't miss out on their new album "Ført Bak Lyset". The bassplayer and vocalist Benediktator states to left-wing newspaper Klassekampen:
"-Shortcuts to fleeting happiness lead to a bleak and empty state of mind. Amphibians and reptiles represent what we know deep inside, in the reptilian brain, what remains in the burned out ruins when reason has crumbled. With this record Tusmørke wish to land a blow for meaningful work, exploration of nature, the search for knowledge and dancing, the true paths to genuine joy"

Klassekampen - "Med en moskus i rommet" , review by Øyvind Storm Bjerke

2016

Klassekampen - "Med en moskus i rommet" , review by Øyvind Storm Bjerke

"Det er et vakkert bilde der dyret nærmest er siselert ut av selve landskapet som om den er i ferd med å bli ett med naturen. Moskusen er tegnet fra siden, men vender hodet i vår retning, og stirrer på oss med et tomt blikk."

Dagsavisen - "Kommer snikende", review by Lars Elton

2016

Dagsavisen - "Kommer snikende", review by Lars Elton

Som kurator og sentral kunstner er Sverre Malling utstillingens omdreiningspunkt. Det er hans tegninger som møter deg ved inngangen til utstillingen, og det er de som setter seg i minnet som en irriterende igle. De fem kollegene han har invitert har kunstneriske uttrykk som er veldig annerledes enn Mallings utsøkt detaljerte og vakre svart-hvite tegninger. Han har gjort klokt i å finne kunstnere med ulike praksiser.

http://www.dagsavisen.no/kultur/kommer-sniken...
Kulturhuset P2 Platedate med Didrik Søderlind

2016

Kulturhuset P2 Platedate med Didrik Søderlind

Record-date on national radio with my dear friend Didrik Søderlind. Playing an eclectic selection of tracks from Neu! to Kiss and Solblot to Robbie Basho.

https://radio.nrk.no/serie/kulturhuset-hoveds...
Billedkunst.no "Bak forhenget" - Interview

2016

Billedkunst.no "Bak forhenget" - Interview

"– Everything is sneaky up around Sneakyville... Som tittelen antyder, siktes det til den snikende uhyggen eller spenningen som gjerne meddeler seg i møte med det motsetningsfylte og uavklarte. Og at omrokeringen av det kjente og ukjente gjør at grunnen vi står på, oppleves som både ujevn og lunefull. Spennet mellom det utopiske og undergangen ligger som et bakteppe for alle verkene i utstillingen, men det formidles først og fremst som en surrealistisk blanding av stilelementer og visuelle kryssreferanser. Henvisningene går til flower power-bevegelsen og naturbarn like mye som til monster-bestiarier og skrekksjangerens troper."

http://www.billedkunstmag.no/node/14003
Moskus i rommet. Interview with Finn Skårderud in Norwegian newspaper Aftenposten.

2016

Moskus i rommet. Interview with Finn Skårderud in Norwegian newspaper Aftenposten.

" - Det er mye lekenhet. Og når det er alvor, så er det ikke av den prektige typen. Det handler også om spenninger mellom barn og voksen. Kunsten blir et frirom, ikke minst for det barnslige. Mitt valg om å bli kunstner handler nok også om å beholde kontakten med gutterommet. På det rommet er det fantasteri og grenseløst. Det kan representere det utemmete, og står i motsetning til voksenlivets modning, svenneprøver og konformitetspress. Å være kunstner er for meg å la disse rommene gjensidig påvirke hverandre, å finne balanser mellom harmoni og disharmoni. Det ene gir spillerom for det andre."

http://www.aftenposten.no/kultur/Moskusen-i-r...
Intervju - "If you have to ask… you’ll never know." Kunstforum.as

2015

Intervju - "If you have to ask… you’ll never know." Kunstforum.as

"- Armstrong ble en gang spurt om han kunne forklare jazz og kom med dette svaret. Poenget var at den som er avhengig av en forklaring på jazz, vil neppe noensinne forstå fenomenet. Ness og Mallings holdning til visuell kunst er noe av det samme.
– Intensjonen er å lage en utstilling hvor den enkelte fritt kan reflektere og ta inn over seg kunstens flertydighet, sier Malling."

http://kunstforum.as/2015/04/if-you-have-to-a...
Døden i Körnerpark - Kunstforum.as

2015

Døden i Körnerpark - Kunstforum.as

"- Å ta stilling mot avhumaniseringen av Breivik kan sikkert oppfattes provoserende i noen leire, uten å ha fulgt debatten nøye. Derfor gjør den stillfarne, poetiske tegningen så sterkt inntrykk i all sin uuttalte åpenhet mot den infiserte debatten. Malling har inhalert et monster, og blåst ut en blyanttegning."

http://kunstforum.as/2015/02/doden-i-kornerpark/
Siste: Sverre Malling Hovefestivalen

2014

Siste: Sverre Malling Hovefestivalen

"– Mens jeg tegnet plakaten hørte jeg på albumet Days of Yore av Burzum på repeat. Jeg er glad i Burzum, spesielt den vemodige, mollstemte musikken. Det nyeste albumet er en forlengelse av den forrige ambientplata Sôl Austan, Mâni Vestan. Det jeg liker best er de lange og repetitive, dronelignende sekvensene som nærmest utspilles i det uendelige. Veldig suggerende, melankolsk og god arbeidsmusikk."

http://www.hovefestivalen.no/2014/07/01/siste...
"Insiterer på tegning" Klassekampen

2014

"Insiterer på tegning" Klassekampen

Unike bilder i Strømmen - Anmeldelse av Øyvind Storm Bjerke, Klassekampen

2014

Unike bilder i Strømmen - Anmeldelse av Øyvind Storm Bjerke, Klassekampen

"Malling gir sitt bidrag til at det fortsatt virker meningsfullt å snakke om individuelt og personlig preget kunst."

Unike bilder i Strømmen - Anmeldelse av Øyvind Storm Bjerke, Klassekampen (jpg)
"Mellom det insisterende og dvelende" Romerikes Blad

2014

"Mellom det insisterende og dvelende" Romerikes Blad

"– Det ligger en stor grad av personlig investering i alt jeg gjør. Hvert bilde utspiller en form for konflikt mellom kontrasterende ytterpunkter. Det er et ønske om å la motstridende utsagn få fungere i et og samme bilde"

http://www.rb.no/lokal_kultur/article7431906.ece
Intervju i KUNST

2014

Intervju i KUNST

"– Det er viktig for meg med en poetisk taktil kontaktflate med alt jeg gjør, en innlevd poesi. Når man siterer fra historien, henvender man seg jo til kollektive bilder forankret i noe allerede tenkt, som man vil jobbe plastiskt videre med, omskape i sitt eget bilde."

Intervju i KUNST (pdf)
Intervju | Sverre Malling | SMUG

2014

Intervju | Sverre Malling | SMUG

" - Dynamikken ligger i å la motsigelsene stadig vokse, egentlig. Men også vende og bøye på de motstridende prinsippene slik at en usikker struktur oppstår. Nærmest som i en dobbelteksponering, slik vi finner i fotografiet. Idealet er et slags brokket monasjespråk av løse tråder hvor den totale helheten blir etterhvert vanskelig å nøste opp. Sånn sett framstår forhåpentligvis mine nyeste tegningene som flerbunnet."

http://smug.no/post.aspx?ID=14439
"Med kullstift i jakt på motsetninger" Dagsavisen

2014

"Med kullstift i jakt på motsetninger" Dagsavisen

"– Jeg prøver vel å se bortenfor grensene vi alle forplikter oss til i den sedvanlige hverdagen. Jeg ønsker å signalisere nye sammenhenger, tilby en annen innstilling til verden rundt meg. Som å rykke seg selv ut av den sammenhengen man tilsynelatende er støpt inn i. Jeg tenker på kunst som en mulig fluktrute og formidlingssone for det vi ellers ser på som fastlåst, snevert og gjennometablert"

http://www.dagsavisen.no/kultur/med-kullstift...
SVERRE MALLINGS VIDUNDERLIGE TEGNINGER

2014

SVERRE MALLINGS VIDUNDERLIGE TEGNINGER

Q&A with Sverre Malling I Kunstforum.as

2013

Q&A with Sverre Malling I Kunstforum.as

" - I’m rather eclectic and find my motifs here and there. They can be fragments assembled from many places, almost like a collage. My studio is full of books and I’m also a fan of the digital flow of images online. The drawing may function as an immersive medium of translation and framing for these fragmented collage reflections. The slow immersion in the medium can mature the fragments into a coherent experience."

http://www.kunstforum.as/2013/06/q-a-with-sve...
"Mørkets hjerte", Kunstforum.as

2013

"Mørkets hjerte", Kunstforum.as

"...en ung kvinne ligger på ryggen bøyd over en komposthaug og tilsynelatende blir kvalt av et hårete monster. Som hos Moe kommer nå det overnaturlige, det mystiske, ikke eventyrlige til oss. Vi vet heller ikke om det er hun selv som er monsteret, eller om det er noen hun kjenner."

http://www.kunstforum.as/2013/06/morkets-hjerte/
"Malling og Moe", D2

2013

"Malling og Moe", D2

"Louis Moe - Kunstnaren som ikkje passa inn", Dag og Tid

2013

"Louis Moe - Kunstnaren som ikkje passa inn", Dag og Tid

" -Louis Moe har vore eit blindpunkt i norsk kunsthistorie. Ikkje ein del av den hegemoniske formidlinga. Det kan nok óg henge saman med at han først og fremst var illustratør, noko som ikkje gav status"

"Louis Moe - Kunstnaren som ikkje passa inn", Dag og Tid (jpg)
I atelieret | Sverre Malling SMUG

2013

I atelieret | Sverre Malling SMUG

"– Kunsten oppfattes ofte som en evolusjon, en rettlinjet bevegelse. Jeg tror på et bevegelig forhold mellom konsept og formgivning. Kunsten er vel å ikke etablere et innbyrdes hierarki mellom disse. Det handler også om å gi meg selv friheter, åpne opp for fabulerende og estetiske utveier. Ikke lukke meg selv inn i et gitt formula av tilstivnede regler."

http://www.smug.no/post.aspx?ID=12335
"Skumringsbandittene imellom", Dagsavisen

2013

"Skumringsbandittene imellom", Dagsavisen

"– Jeg tror noe av Louis Moes besettelse lå i møtet mellom det menneskelige og det monstrøse, som igjen er en symbolsk iscenesettelse av forholdet mellom det kjente og det fremmede. Oss og de andre. Der har du absolutt noe sammenfallende med Breivik-saken, det med at vi er vant til at ondskapen befinner seg på betryggende avstand og at vi befinner oss på trygg grunn. Kunst kan bringe det ukjente tettere på publikum og stimulere til nye tanker. At nettopp det ubehagelige ikke er et tilbakelagt tema, men stadig må aktualiseres.."

http://www.dagsavisen.no/kultur/skumringsband...
"På sporet av en glemt symbolist", Klassekampen

2013

"På sporet av en glemt symbolist", Klassekampen

"- Det perverse, grusomme og groteske, det burleske og aparte, som går hand i hånd med det mer søtladne, inderlige og uskyldsreine. Lyst og mørkt, ondt og godt: Det er som om vi skal dvele ved kontrastene og at kampen mellom ytterpunktene aldri blir helt avgjort."

"På sporet av en glemt symbolist", Klassekampen (pdf)
"- 22. juli er blitt borte fra forsidene", Dagbladet

2012

"- 22. juli er blitt borte fra forsidene", Dagbladet

"- I min jobb er det viktigere å gi rom for motforestillinger og nyanser — en mangfoldiggjøring av fortellingen — enn å få en endelig avklaring."

"- 22. juli er blitt borte fra forsidene", Dagbladet (pdf)
"Fester blikket på historien", Klassekampen

2012

"Fester blikket på historien", Klassekampen

"- Kunst burde være et sanselig rom mellom konsept, teknikk og materialitet, et sted hvor man nettopp kan fiksere oppmerksomheten"

"Fester blikket på historien", Klassekampen (pdf)
"Sirkling rundt det gåtefulle", Klassekampen

2012

"Sirkling rundt det gåtefulle", Klassekampen

"-Det var eit stort steg å gå ut av atelieret, der eg til vanleg arbeider i fred og ro med fiksjonar, og inn i ei offentleg sak med så mange sider og så stor merksemd. Arbeidssituasjonen utfordra kvalitetskrava til meg sjølv som kunstnar, og konteksten gjorde meg var på kva andre meinte om mine tolkingar av motivet."

"Sirkling rundt det gåtefulle", Klassekampen (pdf)
"Trekker glemt tegner frem i lyset", Telemarksavisa (TA)

2012

"Trekker glemt tegner frem i lyset", Telemarksavisa (TA)

"...Louis Moe er en av landets fremste tegnere, men dessverre også underskattede. Denne fantastiske kunstneren fra Arendal har endt opp som et blindpunkt i norsk kunsthistorie ettersom han tilbrakte mesteparten av sitt liv i Danmark. Han fikk seg dansk statsborgerskap, noe som kan ha ført til at han ikke ble kanonisert i norsk kunsthistorie. Følgelig er det ikke mange som kjenner til ham heller. Han er helt fullstendig forbigått, og det er trist. Jeg tenker at det er på tide at konservatorer og større norske museer endelig får opp øynene for denne norskfødte og underkjente tegnere"

http://www.ta.no/pulsen/article6285710.ece
"Høstutstillingen og 22. juli" av Øyvind Storm Bjerke, Klassekampen

2012

"Høstutstillingen og 22. juli" av Øyvind Storm Bjerke, Klassekampen

"Når Malling unngår å vise
ham som et monster, karikere
ham eller spotte ham, opptrer
han mot overgriperen med
den respekt for mennesket og
med en innlevelse i det
individ som sitter foran ham,
som terroristen selv har
manglet. Tegningene blir
dermed en demonstrasjon på
at det er mulig å framstå med
en menneskelighet og en
verdighet for den enkelte,
selv i møtet med den mest
groteske umenneskelighet..."

"Høstutstillingen og 22. juli" av Øyvind Storm Bjerke, Klassekampen (pdf)
"Oss og den andre" Interview Billedkunst 11.09.2012

2012

"Oss og den andre" Interview Billedkunst 11.09.2012

"– På den ene siden hadde vi rosetog og Breivikfrie avisforsider, på den andre siden var det kø utenfor tinghuset da Breivik skulle fortelle om massakren på Utøya, og mediefolk fråtset i de bestialske detaljene. Men så er det kanskje slik at vi mennesker trekkes mot de vanskelige følelsene og de store fortellingene som befinner seg helt på sidelinjen av det normale og alminnelige. Dette er ikke noe nytt, kunsthistorisk sett er det en lang tradisjon for å fremstille «de andre», de sosialt forviste. Théodore Géricault portretterte de sinnsforvirrede, Pieter Bruegel skildret tiggere og krøplinger. Dette har ikke nødvendigvis med sympati å gjøre, men med ønsket om å nå fram til det felles menneskelige."

http://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?con...
"Annan bild av massmordaren", Sydsvenskan, Joakim Borda

2012

"Annan bild av massmordaren", Sydsvenskan, Joakim Borda

"I Mallings teckningar från rättegången ser vi honom stundtals triumferande, men oftast trött, orolig, tunnhårig och allt plufsigare. Det går att konstatera att fotografiets ständiga patos – Susan Sontag beskriver fotografiet som ett heroiserande medium – har starka tillkortakommanden inför läkandet av ett kollektivt trauma."

http://www.sydsvenskan.se/varlden/annan-bild-...
"I lys fra alle kanter" Information.dk Interview

2012

"I lys fra alle kanter" Information.dk Interview

"Når man strides med sig selv om Breiviks natur på den måde, så bliver det nærmest en diskussion om hvor han befinder sig mellem det at være monster og det at være menneske. Det gør det endnu mere interessant at portrættere ham, fordi han befinder sig i dette grænseland. En interessant forskydning. For mig virkede det som om, at han var allermest engageret eller fascineret, når han fortalte om planlægningen og udførelsen af sin plan. Om et menneskes sidste øjeblik. Om det de siger. Han var ekstremt detaljefikseret, når han fortalte om de drab, han havde begået. Men virkede det stærkest på mig, fordi det var det, der frastødte mig allermest, eller var det, fordi hans trang til at dræbe er større end hans politiske motiver? Jeg ved det ikke."

http://www.information.dk/305869
Å prøve å forstå. Å ikke forstå. Klassekampen

2012

Å prøve å forstå. Å ikke forstå. Klassekampen

"Og Malling har gått ned i detaljene. Han har studert gjerningsmannens ansikt inngående, de myke, litt lubne hudpartiene under dobbelthaken, de små kvisene og arrene på terroristens høyre kinn, den høye pannen og det blonde skjegget, den konservative klesstilen. Når han har sittet og tegnet og tegnet på de samme linjene, har det oppstått et slags spill i avbildningen."

http://www.klassekampen.no/60362/article/item/null
"Mangfoldig Høstutstilling" av Mona Pahle Bjerke

2012

"Mangfoldig Høstutstilling" av Mona Pahle Bjerke

"Derimot finnes det et bidrag i utstillingen som jeg mer vil bli stående som et smertefullt bilde både på terroren og på rettsaken som fulgte, nemlig Sverre Malling rettstegninger av massedrapsmannen.

Som daglig leser av Klassekampen har jeg allerede tatt disse tegningene grundig innover meg, men det var uhyre sterkt å se dem i original.

De er så intense, de skildrer den skremmende kynismen, det fanatiske, men også den dype ensomheten som står som et gufs omkring dette mennesket, som selv etter en grundig rettsak, med omfattende psykiatrirapporter og utalllige vitnemål fremdeles fremstår som en mørk gåte for oss."

http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.8...
Television NRK, Interview (10:00 - 11:43)

2012

Television NRK, Interview (10:00 - 11:43)

"Malling spesiellt invitert til høstutstillingen" Romerikes Blad

2012

"Malling spesiellt invitert til høstutstillingen" Romerikes Blad

"– Det var hyggelig å bli invitert, men jeg tenkte meg nøye om før jeg takket ja, sier Sverre Malling til Romerikes Blad."

http://www.rb.no/lokal_kultur/article6226996.ece
"Høstutstillingen: Nerdums fallit, andres triumf" Lars Elton

2012

"Høstutstillingen: Nerdums fallit, andres triumf" Lars Elton

"Da er det noe helt annet å se Sverre Mallings tette portrettegninger av terroristen. De ble tegnet i rettsalen og trykket i Klassekampen, men det er mye bedre å se dem i virkeligheten. De har en lavmælt og knudrete kvalitet som gir grunnlag for en åpen diskusjon om psyke og personlighet.."

http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=...
Høstutstillingen, Dagbladet

2012

Høstutstillingen, Dagbladet

"Å tegne en terrorist" Interview Dagsavisen

2012

"Å tegne en terrorist" Interview Dagsavisen

"- I forkant av rettssaken spurte jeg meg selv om hvilke fordeler og egenskaper en tegning og håndverket har opp mot fotografiet eller strømmen av informasjon og teknologisk mediedekning. Jeg tenkte at tegningen burde stå som et korrektiv og motsvar til fotografiapparatets ensidige instrumentelle perspektiv, at tegningen er et subjektivt anslag, et dynamisk innspill til det som står på dagsordenen. Tegningen er altså filtrert gjennom to levende øyne som er mottakelige og dirigerende om hverandre."

http://www.dagsavisen.no/nye-inntrykk/reporta...
"Kunstner tegner Breivik i rettssalen" Interview VG

2012

"Kunstner tegner Breivik i rettssalen" Interview VG

"Er du sikker på at du orker å sitte der i flere uker og tegne norgeshistoriens verste individuelle drapsmann?

- Jeg har jo takket ja, da. Utfordringen er å tegne ham uten kategorisk fordømmelse. Og forholde seg til det tunge psykologiske opptrinnet i rettsalen."

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/ar...
"Kunst tett på tragedien" Interview VG

2012

"Kunst tett på tragedien" Interview VG

"- Jeg har ingen erfaring som rettstegner tidligere. Dermed heller ingen profesjonell distanse. Dette gjorde meg nok litt mer naken og mottagelig i min rolle. Jeg maktet ikke å holde avstand til det som skjedde foran meg i rettssalen. Denne åpenheten hadde nok innvirkning i hvordan jeg løste tegneoppdraget."

http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=...
"ABB-rettssaken blir kunst" Natt&Dag Interview

2012

"ABB-rettssaken blir kunst" Natt&Dag Interview

"...I mitt arbeid har jeg gleden av å ha regien selv, og ikke nødvendigvis tjene en arbeidsgiver som har klare forventinger om jobben, hvor det ofte dreier seg om å selge noe. Et “fritt” bilde er på annen side mer kompleks og farligere. Men igjen, disse tingene er varierende. Breiviksaken engasjerer meg på personlig plan og derfor er jeg villig til å nedlegge mye av meg selv ned i arbeidet. Sånn sett blir det mitt prosjekt. Å tegne Breivik kan sees på som forlengelse av mitt kunstneriske prosjekt i rett og slett å ville utforske noen gjennomgripende ytterpunkt. "

http://www.nattogdag.no/kunst/artikler/5520/a...
"Romantismen er død, leve romantisk konseprualisme" av Hilde Hernes Kunstforrum.as

2012

"Romantismen er død, leve romantisk konseprualisme" av Hilde Hernes Kunstforrum.as

"I Submission… er en tett skog av trær avbildet sett nedenfra. Midt i landskapet står et par store sko. På bakken av gress og mose står en liten trollaktig eventyrfigur på høyre side. Ut av den ene skoen vokser det et bånd som omkranser og utsmykker trærne som et velkomstskilt. På båndet står tittelen med sirlige kalligrafiske bokstaver: «Submission is a Gift to Your Brother»."

http://www.kunstforum.as/2012/04/romantismen-...
"Mangfold innen snever ramme" av Nicolai Strøm-Olsen

2012

"Mangfold innen snever ramme" av Nicolai Strøm-Olsen

"Higher Ground er en utstilling som fokuserer på tegning som uttrykksform. Utstillingen er ment som en hyllest til tegningen og retter søkelys på de senere års renessanse innenfor genren, med hovedfokus på 2000-generasjonens kunstnere som har tatt mediet til seg."

http://www.kunstforum.as/2012/03/mangfold-inn...
"Trangen til å se", Interview Kunstkritikk.no

2012

"Trangen til å se", Interview Kunstkritikk.no

"– Det er vanskelig å skulle si mye klokt om 22. juli utover det grusomme og sørgelige, opplever jeg. Riktignok var en hel del kunstnere og forfattere tidlig ute med å uttale seg rett etter hendelsen. Mye var forståelig nok kommentert i affekt. Jeg husker min avdøde venn Stig Sæterbakken var en av de få som nektet å uttale seg om 22. juli. Han syntes, i kjent polemisk stil, at det var grotesk hvordan all verdens forfattere og forståsegpåere myldret som maur over ugjerningen nærmest som i en konkurranse i klokskap og edelmot. "

http://www.kunstkritikk.no/nyheter/trangen-ti...
"Logos og kaos" Om Stig Sæterbakken, Audun Lindholm

2012

"Logos og kaos" Om Stig Sæterbakken, Audun Lindholm

"...Stig Sæterbakken arbeidet tett med kunstneren Sverre Malling. Under Mallings første separatutstilling på Lillehammer Kunstmuseum opptrådde Sæterbakkens litterære alter ego Sauermugg med en egen performance."

http://morgenbladet.no/boker/2012/logos_og_kaos
"Den lengste dagen" Tommy Olsson Morgenbladet

2012

"Den lengste dagen" Tommy Olsson Morgenbladet

"Selve episenteret for denne retningen – uansett hva vi kaller den, det bunnløse sirkulære mørket i Sverre Mallings Forest/Black Hole – er til stede, sammen med en håndfull andre usual suspects. I et her og nå går utstillingen i revers for meg; gjennom et tiår av nordic darkness, mørk romantikk og målrettet selvdestruksjon.. "

http://morgenbladet.no/kultur/2012/den_lengst...
"Åh! Åh! Åh! Det går likar .NO" av Bjørn Hatterud, Billedkunst 06.12.2011

2011

"Åh! Åh! Åh! Det går likar .NO" av Bjørn Hatterud, Billedkunst 06.12.2011

"Det er først med verkene fra de tre siste kunstnerne at det virkelig rocker. Sverre Mallings to verk parafraserer henholdsvis lærebøker i botanikk og romantiske framstillinger av middelalderen. Mallings inspirator Theodor Kittelsen er aldri langt unna, og her er det makten i det lille, og i flukt som vises."

http://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?con...
"Romerikes Blad" Interview

2011

"Romerikes Blad" Interview

"– De siste fem årene har vært oppløftende. Jeg har hatt forholdsvis høy produksjon og et tett utstillingsprogram. Samtidig opplever jeg å nå ut til et publikum, og ingen ting er vel mer oppmuntrende enn å bli sett, og å føle seg verdsatt for det en gjør. Det vesentlige for meg har vært tålmodighet og å prioritere arbeidet. Å få lov til å gå møysommelig til verks, ned i alle bittesmå detaljer i tegningene. Se sporene av nedlagt slit og nennsomt arbeid i tegningene, sier Malling."

http://www.rb.no/lokal_kultur/article5726742.ece
"That which remains" Joakim Borda, Kunstkritikk.no

2011

"That which remains" Joakim Borda, Kunstkritikk.no

"..In Sverre Malling’s drawing Souvenir, the filthy, ragged jeans stick out of a large shell, as if one of society’s rejects took shelter in the hard, decorative exoskeleton. This is often the kind of contrast that occurs in Malling’s drawings, wounded little people in an idyllic nature reminiscent of Elsa Beskow’s children’s books. But in Malling’s work, the «Children of the Forest» are Emo kids on heroin, lonely and rejected – probably exploited. «Try too hard and you will still be a loser» is written in meticulous handwriting on one of his drawings. It is poignant in a way."

http://www.kunstkritikk.no/international-edit...
KUNST (norwegian art magazine) Apokalypse nå - og for alltid, av Tommy Olsson

2011

KUNST (norwegian art magazine) Apokalypse nå - og for alltid, av Tommy Olsson

"Sverre Malling er en kunstner som er blitt forsøkt satt inn i flere større sammenhenger enn noen annen norsk billedkunstner, noensinne, og dette bare i løpet av de siste fire-fem hektiske årene. Så er disse tegningene også lette å bruke for å belyse en tematikk, eller en tese, eller en tendens man mener seg å spore. Det lykkes aldri helt, dog..."

KUNST (norwegian art magazine) Apokalypse nå - og for alltid, av Tommy Olsson (pdf)
Intervju i Natt&Dag

2011

Intervju i Natt&Dag

"–Vel, jeg tenker det som en slags sporproblematikk. Å dvele ved det tiloverblevne. Alle disse sporene som forteller noe om det som engang var, og som igjen forteller noe om hva som skal bli. Jeg vokste selv opp rett i nærheten av en motorvei, stedet der det tiloversblevne forlates i skogskrattet. Jeg pleide å gå turer gjennom drabantbykrattet og spore opp alt slags søppel. Gamle klær, ølflasker, mopedvrak, våte pornoblader og annet skit..."

http://www.nattogdag.no/kunst/artikler/4688/h...
Kunstforum.as -"The seasons have no fear" interview

2011

Kunstforum.as -"The seasons have no fear" interview

"...Dette går igjen i min nyeste tegning Je est un autre som henspiller nettopp på frykten for det Andre. Den Andre som selve trusselen for den bestående universale og det betryggende Samme. Motivet er en kvinne som blir overfalt av et apelignende troll. Altså det siviliserte individ som er i vedvarende diskontinuitet med spøkelset av neandertaleren. Neandertaleren, apen, dyret eller trollet, tenkt som en kontinuitet, uten egentlig individualitet. Mens det menneskelige individet er en diskontinuitet i forhold til naturens strøm av tid og liv. Denne rå, ubønnhørlige og uutgrunnelige naturen som ikke trenger hverken oss eller vår sivilisasjon. Tegningen er forøvrig ikke ulik Nightmare av maleren Henry Fuseli. Eller en scene fra David Lynch Mulholland Drive hvor et svart troll fra et mareritt viser seg å være høyst virkelig i våken tilstand. Alt i alt ønsker jeg vel å peke på individualiteten som en nokså flyktig størrelse."

http://www.kunstforum.as/2011/02/sverre-malli...
"Frekk?" av Bjørn Hatterud, Billedkunst 14.09.2010

2010

"Frekk?" av Bjørn Hatterud, Billedkunst 14.09.2010

"Veie Sandviks essay kan nok provosere enkelte, fordi hun knytter all den omtalte kunsten til begrepet romantisisme. Den er likevel et verdifullt forsøk på å sammenfatte og årsaksforklare trender og stiler i ung norsk kunst en må ha blitt forblindet av Blindern for ikke å se. "

http://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?con...
"Isme meg hit, og isme meg dit" Tommy Olsson Morgenbladet

2010

"Isme meg hit, og isme meg dit" Tommy Olsson Morgenbladet

"...Først vil jeg si noe positivt. Jeg, og mange med meg, setter stor pris på ambisiøse essays om samtidskunst – og dette er et slikt. Per i dag er lite notert i noen særlig lengde om de siste 20 årenes norske scene. Veie Sandvik skriver slett ikke halvdårlig og hun scorer en god del tøffe poenger underveis. Det mest slående, sånn sett, angår bokens forsidebilde; Sverre Mallings Forest, Black Hole, som er et av det passerte tiårets absolutte nøkkelarbeider.."

http://morgenbladet.no/kultur/2010/isme_meg_h...
"Blant kløver og sopp" av Tommy Olsson, Morgenbladet

2010

"Blant kløver og sopp" av Tommy Olsson, Morgenbladet

"Sverre Malling registrerer tapte øyeblikk fra vår nære samtid, og han gjør det med en nesten gammeltestamentlig presisjon – og trekker med dette med seg uhørte mengder slagg fra den høye og lave kulturens gjenvinningstank.
Hvis dette fortsetter i den samme takten, vil han få et eget museum før han fyller 50, og det er ikke en overdrivelse fra min side. Det er bare en konstatering; jeg kan ikke lenger forestille meg verden uten disse bildene."

http://morgenbladet.no/kultur/2010/blant_klov...
"Suksess for Sverre" Romerikes Blad

2010

"Suksess for Sverre" Romerikes Blad

"– På halvannet år har jeg hatt tre utstillinger. Alt har gått så veldig på løpende bånd. En museumsutstilling er omfattende, og jeg ønsker selvsagt å ha litt tid på meg, sier Malling."

http://www.rb.no/lokal_kultur/article5333972.ece
"Sverre Malling tar opp moderne myter i Kunstnerforbundet" VG

2010

"Sverre Malling tar opp moderne myter i Kunstnerforbundet" VG

"- Det frie og autonome kunstnersubjekt er underkastet mektige institusjonelle krefter og er for lengst en vare i et kretsløp av platte og standardiserte myter. Lik en ensom rytter vandrer den romantiske outsideren i en steril ørken av tomhet og nytteløst opprør."

http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=...
"Opprøret som estetisk utfordring" av Lars Elton, VG

2010

"Opprøret som estetisk utfordring" av Lars Elton, VG

"Sverre Mallings tegninger er utsøkt vakre, passe mystiske og -ikke minst- teknisk briljante.."

"Som man roper i underskogen" av Geir Haraldseth, Kunstkritikk.no

2010

"Som man roper i underskogen" av Geir Haraldseth, Kunstkritikk.no

"Romantismens hovedverk, i følge Veie Sandvik, er Sverre Mallings Forest, Black Hole (2006). Hennes betraktninger rundt Malling og Romantismen blir mest interessante når hun leser Malling og Martin Skauens arbeider. Sammenligningen tydeliggjør vesentlige problemstillinger rundt kunstnernes verk og unngår i et stakket øyeblikk den reduktive Romantismen, som ikke bare reduserer mange av kunstnernes verk, men også forenkler samtiden rundt."

http://www.kunstkritikk.no/kritikk/som-man-ro...
"Surrealisme som idé" Kjetil Røed, Kunstkritikk.no

2010

"Surrealisme som idé" Kjetil Røed, Kunstkritikk.no

"Dette er en utstilling som behandler surrealisme som et felt for refleksjon rundt former, og et rom for muligheter. Utstillingen vender seg, i denne forstand, like mye fremover, som bakover. At Knut Åsdams Psychastenia (2000) eller Sverre Mallings School bus (2009), for eksempel, skulle være representert i denne utstillingen er på ingen måte åpenbart. Det finnes linker til situasjonismens fabulerende omdefinering av byrom hos Åsdam og tydelige pek til skrekkfilmens drømmefigurer hos Malling, men er dette tilstrekkelig?"

http://www.kunstkritikk.no/kritikk/surrealism...
"Dekadensens blomster" Interview Klasskampen

2010

"Dekadensens blomster" Interview Klasskampen

"Festen, folkene og ekstasen er byttet ut med stillhet og mørke. Ungdomsopprøret som engang var aggresivt og vitalt, har bukket under for resignasjon og melankoli.."

"Stor tegner - små formater" Interview Dagsavisen 2010

2010

"Stor tegner - små formater" Interview Dagsavisen 2010

"Mange av mine tegninger har reminisenser av barnebøker og kobberstikk. Noen har trukket paralleller til Beskow, men jeg ønsker ikke å figurere i barneboksjangeren. Ser du nærmere etter hører ikke jeg hjemme der. Jeg smugler inn egne fortellinger som står utenfor de tradisjonelle. Tegningene kan minne om kobberstikk, men det er kulltegninger..."

Retrogarde.org -

2010

Retrogarde.org -

"...Men Sverre Mallings bilder är alltså ett slags återbrukta genvunna motkulturella ikoner, som han förhåller sig till med en viss portion humor och med svartaste ironi. Genom att placera det ondas blomster i fredsälskarens hår har han funnit en utgångspunkt där kulturvantrivsel och naturdröm korsbelyses i ömsesidig krass ambivalens, till vilken betraktarens intresse fortlever."

http://retrogarde.org/?p=2516
Smug.no - Interview

2010

Smug.no - Interview

"-Ikke ulikt andre velkjente helteskjebner fra populærkulturindustrien ligger den lagelig til for romantisering. Den moderne tragedie om den unge moderne protagonist som motsetter seg massesamfunnets akkumulasjon og konformitet, og som i velger å dø ung og med opprøret i behold. "Better to burn out than to fade away"!"

http://www.smug.no/post.aspx?ID=6512
Kunstforum -"Oppløsningens tiår?", av Andre Gali

2010

Kunstforum -"Oppløsningens tiår?", av Andre Gali

"Et fenomen som gikk parallelt med og innvevd i disse strømningene var en fornyet interesse for tegnemediet. Maleriet hadde en slags renessanse på begynnelsen av 2000-tallet uten at det helt ble noen klar tendens, mens tegningen fikk en helt annen oppblomstring med Tegnebiennalen og diverse gruppeutstillinger med fokus på tegning over hele landet. Her kom kunstnere som Martin Skauen, Ane Graff, Sverre Malling, Johannes Høie, Christian Bould, Ane Mette Hol og Kristin Nordhøy frem i lyset med forskjellige innfallsvinkler."

http://www.kunstforum.as/2010/01/oppløsninge...
"På nattbordet" Dagens Næringsliv

2009

"På nattbordet" Dagens Næringsliv

"-Boken som ligger der nå heter «Rockens rolle», av Tommy Rander og Håkan Sandblad. Den ble utgitt på svensk i 1976 men min utgave er på norsk. Jeg kom over den helt tilfeldig på Antikvariat Ringstrøm, og er generelt interessert i popkultur..."

http://avis.dn.no/artikler/avis/article388373.ece
"Himmelen kan vente" Tommy Olsson Morgenbladet

2009

"Himmelen kan vente" Tommy Olsson Morgenbladet

"...Det var med andre ord et tungt visjonært anslag, og sånn sett byr noen av navnene ikke på noen større overraskelse: Sverre Malling, Bjarne Melgaard og Johannes Høie ville jeg også omgående valgt ut hvis jeg skulle finne noe i tilsvarende intenst toneleie. Så får det være at Melgaard i sammenhengen virket litt tilfeldig, denne patenterte chihuahuaen har ikke påfallende mange berøringspunkter med den storslåtte fusjonen mellom himmel og helvete det refereres til i utstillingens tittel altså. "

http://morgenbladet.no/kultur/2009/himmelen_k...
"Sverre Mallings kunst på litteraturfestivalen" NRK

2009

"Sverre Mallings kunst på litteraturfestivalen" NRK

Tjas og mas( norwegian undeground fanzine) Ein teknar frå fjellheimen, page 22-28, interview 2009

2009

Tjas og mas( norwegian undeground fanzine) Ein teknar frå fjellheimen, page 22-28, interview 2009

"Jeg vokste selv opp rett i nærheten av motorveien, stedet der det tiloversblevne forlates i skogskrattet. Jeg pleide å gå mine egne turer som barn i drabantbykrattet og spore opp alt slags mulig søppel. Gamle klær, ølflasker, mopedvrak, pornoblader og annet
dritt. Alle disse objektene som naturen langsomt vinner terreng overfor og sådan forblir en taus avleiring fra en annen tid. "

Tjas og mas( norwegian undeground fanzine) Ein teknar frå fjellheimen, page 22-28, interview 2009 (pdf)
Kunstkritikk.no - Interview

2009

Kunstkritikk.no - Interview

"– Jeg kan forstå at enkelte kunstnere er uvillige til Statoils program «Morgendagens helter». Det er jo lett å tenke at kunstnerne blir «verktøy» i hendene på forslukent selskap som på enkelt vis vil opptjene seg kulturkapital. PR-videoene av kunstnerne som blir presentert på Statoils hjemmesider synes å bekrefte dette. Kunstneren skilter selskapets standariserte ideologi om livsstil, kunst og suksess, og innordner seg dermed Statoils kreative økonomi, som et ledd i selskapets markedsføring og kulturproduksjon, sier Malling, som understreker at dette ikke er noe nytt."

http://www.kunstkritikk.no/nyheter/svett-klem...
Smug.no - Interview

2009

Smug.no - Interview

"-Mine tegninger befinner seg gjerne i grenseoppgangen mellom det burleske, groteske, og det infantile og uskyldige. Jeg mener tvetydigheten er viktige, at det finnes et spenn mellom lek og alvor. Tittelen "The Pied Piper" henspiller seg på Rottefangeren fra Hameln, som en tvetydig skikkelse som pendler mellom gode og onde krefter. Fortellingen blir som et bilde på innebygget ondskap i kulturen, men også barnas skjebne som en konsekvens av fedrenes synder..."

http://www.smuglesning.no/post.aspx?ID=5011
Kunstforum -"Tegninger du aldri glemmer", av Ida Bringedal

2009

Kunstforum -"Tegninger du aldri glemmer", av Ida Bringedal

"Historisk er det en rekke måter å angripe det onde på. Den mest kjente er kanskje den teologiske, hvor spørsmålet om det ondes eksistens er forenlig med spørsmålet om hvorvidt det finnes en Gud. I verket ”Spirit Caravan” (2009) ser man mennesket i forskjellige faser av livet, og jeg er fristet til å tro at noen også stiger opp til himmelen. Likevel er det ikke dette som her er løsningen på det ondes problem. For i det Mallingske univers stilles det flere spørsmål enn det gis svar. Og det morbide hører definitivt til blant det levende et sted."

http://www.kunstforum.as/2009/11/tegninger-du...
"Mørketiden kommer", Tommy Olsson, Kunstkritikk.no

2009

"Mørketiden kommer", Tommy Olsson, Kunstkritikk.no

"Dette er et møte som harmonerer på frekvenser jeg ikke en gang er helt sikker på om jeg egentlig kan se, men muligens heller fornemmer med min immaterielle sensibilitet – eller noe slikt. Og Sverre Mallings Forest, Black Hole er og forblir et av de skumleste bildene jeg vet om – en logisk struktur der mørket bare åpner seg og truer med å suge opp alt."

http://www.kunstkritikk.no/kritikk/morketiden/
Minerva - undervurdert figurativ kunst -  av Christopher Rådlund

2009

Minerva - undervurdert figurativ kunst - av Christopher Rådlund

"...En interessant parallell til Veie Sandviks nykonstruerte term ”romantisme” er den danske kunstviteren Merete Sanderhoffs nesten like ferske begrep ”pasjonisme”, der hun forsøker å definere en retning av malere dedikerte til hvordan maleriet er ladet av kunsthistorisk bevissthet og sublimitet. Likhetstrekkene er påfallende. Helt tydelig har de begge lagt merke til at ”noe er på gang” i kunstverdenen, i retning av det håndverksmessige og narrative.
Også utvalget av kunstnerne er sammenfallende. I begge tilfeller spenner kunstnerne fra postmodernistisk realisme til gammelmesterlig ny-symbolisme. Veie Sandvik og Sanderhoff har på den ene siden valgt henholdsvis Marit Victoria Wulf Andreassen og Morten Bigum, som er påvirket av populærkulturell tegneseriekunst. På andre ytterkant flankeres de av ”gammelmesterlige” Sverre Malling og Odd Nerdrum.."

http://www.minervanett.no/undervurdert-figura...
Minerva - romantismen kommer -  av Maria Veie Sandvik

2009

Minerva - romantismen kommer - av Maria Veie Sandvik

"...Likevel er det fortsatt noe jeg, som et produkt av 90-tallets ironiske distanse, lurer på. Mener Malling alvor, eller er det ironi gjemt i blandingen av freds- og dødssymbolikk? Dette spørsmålet ble enda mer aktuelt i løpet av de neste årene, og spesielt i møte den nye generasjonens figurative verker og svulstige tekster, for eksempel representert gjennom det kunstnerdrevne galleriet Galuzins pompøse ”pressemeldinger”. Noen vil kanskje kalle dette nygotikk, men hva med romantikk?"

http://www.minervanett.no/romantismen-kommer/
Kunstkritikk.no Festivalutstilling på Lillehammer

2009

Kunstkritikk.no Festivalutstilling på Lillehammer

"På åpningen onsdag 27. mai var det konsert med Phaedra og performance av Sauermugg, aka Stig Sæterbakken. Lørdag 30. mai holdt Malling også en omvisning (eller snarere et improvisert foredrag) i utstillingen, som hadde fått plass i en sal i Lillehammer Kunstmuseum hvor det til vanlig henger bilder av Lars Hertervig og andre norske klassikere. Også under omvisningen fant det sted en liten Sauermugg-performance: Sæterbakken, som lenge satt på gulvet med maske og høretelefoner, krabbet på et tidspunkt frem og klamret seg til det ene beinet til Malling for så å bli liggende fastklamret der en god stund før han reiste seg og forsvant."

http://www.kunstkritikk.no/kritikk/sverre-mal...
Sæterbakken tilbake

2009

Sæterbakken tilbake

"På åpningen var det musikalsk opptreden med Phaedra, et alternativt folkmusikk-band bestående av Ingvild Langård, Henrik Langård og Thora Dolven Balke. Konserten inkluderte også en gjesteopptreden med «Sauermugg» alias Stig Sæterbakken."

http://www.gd.no/kultur/Litteraturfestival/ar...
"Flytter inn hos Weidemann" Gudbrandsdølingen

2008

"Flytter inn hos Weidemann" Gudbrandsdølingen

"Øvelser i nyromantikk" av Kjetil Røed, Billedkunst 15.09.2009,

2008

"Øvelser i nyromantikk" av Kjetil Røed, Billedkunst 15.09.2009,

"Sverre Malling bruker mer konsentrerte metaforer når han lar småbarna vi kjenner fra hans tidligere tegninger befolke en kjempemessig død rotte..."

http://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?con...
"Ett verk; Fattigmannen av Theodor Kittelsen, Billekunst 16.09.2008

2008

"Ett verk; Fattigmannen av Theodor Kittelsen, Billekunst 16.09.2008

"...På 1990-tallet så jeg Fattigmannen igjen etter mange år. Blackmetalbandet Burzum, bandet til Varg Vikernes, brukte det som coverbilde på sin plate Hvis lyset tar oss. Jeg fikk meg en støkk da jeg så det. Sammenhengen ga verket en ny lesning, og trakk det ut av den vanlige sedate, historiserende lesningen. Jeg så innholdet på en ny måte. Problemet er jo ofte at en har sett et motiv så mange ganger før, og så blitt skjermet for dets egentlige betydning. Det var som om musikken sto i samklang med motivet og dermed fremhevet bildets dystre innholdsmessige tema; et lik ved veien, døden har vært der i flere uker, kråkene har hakket ut øynene og pesten har omgjort Norge til et ingenmannsland."

http://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?con...
"Løver fra Leipzig"  av Line Engen, Morgenbladet

2008

"Løver fra Leipzig" av Line Engen, Morgenbladet

"Kunstnere som Kira Wager, Sverre Malling, Frank Brunner, Veslemøy Sparre Jansen og Sverre Koren Bjertnæs, som opererer med et ganske annet uttrykk enn Odd Nerdrum og hans «skole»; som ikke står i opposisjon til modernismen, men som har ambisjoner om å si noe om vår egen tid."

http://morgenbladet.no/kultur/2008/lover_fra_...
"Upresis realisme" av Kjetil Røed, Morgenbladet

2008

"Upresis realisme" av Kjetil Røed, Morgenbladet

"Sverre Mallings arbeid, for eksempel, fremstår som et ganske poengløst verk i sammenhengen, et blindt nedslag i et kunstnerskap. I motsetning til en mer tematisk utstilling av samme kunstner på Galleri Haaken for et par år siden hvor hans dragning mot psykedelia og Vanitas-motiver fikk utfolde seg. Eller, for å ta et annet (og muligens bedre) eksempel, Mallings gruppeutstilling i Rakkestad, hvor han fikk bryne seg på romantiske installasjonskunstnere som Ivan Galuzin og Ann Cathrin November Høibo. Jeg skal avstå fra å vurdere disse utstillingene her, men poenget mitt er at de utgjorde en faktisk scene hvor Malling fremsto som meningsfull, i motsetning til presentasjonen på Real, hvor hans arbeider avkles spillerom og blir stående som eksempler på «ny norsk realisme».."

http://morgenbladet.no/kultur/2008/upresis_re...
Kunstkritikk.no - Nyromantikk - et begrep for historiebøkene, av Mariann Enge

2008

Kunstkritikk.no - Nyromantikk - et begrep for historiebøkene, av Mariann Enge

"I følge Malling dreier det seg ikke egentlig om noe paradigmeskifte, men han mente å se et behov for å få et større taktilt nærvær inn i arbeidene, være del av alle ledd i en kunstnerisk prosess, en større lekenhet, åpenhet, bruk av historiske referanser, kunsthistoriske sitater, resirkulering av kunsten, lån og sampling av historiske gester, underlagt kunstnerens egen mytologidannelse; en eklektisk arbeidsmetode, preget av et autensitetsbehov eller -jag."

http://www.kunstkritikk.no/nyheter/nyromantik...
"By og land, hand i hand" av Chris Erichsen, Kunstkritikk.no

2008

"By og land, hand i hand" av Chris Erichsen, Kunstkritikk.no

"Variasjonen er enorm. Samtidig kan utstillingen godt sees som skapt av ett individ med tre hoder. Det hele er preget av et uimotståelig overskudd. Etter en stund er det bare å gi opp forsøkene på å skille ut de enkelte elementene og gjøre som på Roskildefestivalen når den er på sitt mest gjørmete: hive seg ut i det. Jeg skulle likt å se hvordan Klassekampens ”verkorienterte” kritiker, Mona Gjessing, ville forholdt seg til dette virvaret. Men i den konservative avisa Klassekampen skriver man ikke om sånt..."

http://www.kunstkritikk.no/kritikk/by-og-land...
"Radikal og reaksjonær" av Kristine Natvig

2008

"Radikal og reaksjonær" av Kristine Natvig

"..Men selv om dagens tegnekunstnere utøver en distansert refleksjon over sin klassiske dannelse, er her også en hodestups romantisering. Herfra er veien til håpløs kitch farlig kort. Som hos Sverre Malling, hvor det vakre ofte forblir utelukkende vakkert. Hans iscenesatte natur, alvebarn og flørting med 68 –estetikk, kan også sies å leke med vår trang til ikonisering. Tegningene er søte, men ligger dessverre friksjonsløse over papiret. Hvorfor dette likevel havner i museumsrommet, skyldes kanskje noe så enkelt som at tegning er like forførende for kunstneren som betrakteren..." ;-)

http://www.kunstkritikk.no/kritikk/radikal-og...
"Tror du" av Janicke Iversen 08.05.2007

2007

"Tror du" av Janicke Iversen 08.05.2007

"Lindsay Seers, som for øvrig er spesielt invitert med videoverket The truth was always there, tar for seg et av utstillingens subkulturelle fenomener der heksekraft, symbolisme og mystikk står sentralt. Seers arbeid kommuniserer godt med Sverre Mallings klassisk figurative og suverent teknisk gjennomførte tegning Stirring the Cauldron of Flames, der Nerdrum-inspirerte, øyenløse skikkelser beveger seg i dystert og symboltungt landskap. ."

http://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?con...
"Nybarokk psykedelia" av Kjeril Røed, Morgenbladet

2007

"Nybarokk psykedelia" av Kjeril Røed, Morgenbladet

"På døden nær. Malling nærmer seg på mange måter barokkens malere som gjerne brukte blomster som symbol på forgjengelighet. Mallings memento mori er imidlertid ikke stilisert. Han henvender seg på en mer direkte måte, hvor naturens bearbeidelse av menneskelig avfall belyser vår plass i det hele. Ved å fokusere på restene og forråtnelsen forteller både Schrieck og Malling oss at vi ikke skal dø en gang i fremtiden, men at døden allerede er her, hele tiden. Under bordet, i festens hjørner, kravler marken rundt i forråtnelsen og naturen bedriver sin langsomme montasjearbeid av fragmenter vi, festdeltagerne, ikke får plass til i vårt eget puslespill..."

http://morgenbladet.no/kultur/2007/nybarokk_p...
"Tidshull i mørk skog" av Line Ulekleiv, Kunstkritikk.no

2007

"Tidshull i mørk skog" av Line Ulekleiv, Kunstkritikk.no

"Tematiseringen av barns mulighet for uutgrunnelig grusomhet gjenspeiles i spiddede fluer, vepser, marihøner, surret fast til plantene. Her har det visst skjedd noe, og stemningen alluderer til diverse skrekkfilmer med barnesinnet som ondsinnet motor, et fenomen en kunstner som Susan Hiller med hell har utforsket. I videoarbeider har hun samplet scener fra skrekkfilmer med besatte barn i hovedrollene, som effektfullt setter barns påståtte renhet opp mot mørke, destruktive krefter. Også Malling drar nytte av denne kontrasten, i det noe opprinnelig og «naturgitt» lades med noe suspekt. Den innadvendte og infernalskhimmelske grunntonen er fin hos Malling, idyllen knekker opp i okkulte understrømninger. En tander poetlignende fyr står eksempelvis og resiterer på et blad, boken i hånden tilhører ved inspeksjon kategorien svart magi.."

http://www.kunstkritikk.no/kritikk/tidshull-i...
"Hvem er redd for brunt, grått og eh..brunt?" Tommy Olsson ,Kunstkritikk.no

2004

"Hvem er redd for brunt, grått og eh..brunt?" Tommy Olsson ,Kunstkritikk.no

"Jag gillar Sverre Wilhelm Mallings bilder också; kanske det är vad jag gillar allra mest den här eftermiddagen; mörka, nattliga skogslandskap där nakna kvinnor antingen flyr från skuggorna eller skamlöst bjuder ut sig för betraktaren. Det är i och för sig inte måleri, men det skiter jag i..."

http://www.kunstkritikk.no/kritikk/vem-aer-ra...
 
Webutvikling: Erlend Schei